Versenyszabályok

 


A rajtszám átvételével a résztvevő kijelenti, hogy a versenykiírást ismeri, és a szabályokat betartja.

A Mészkőember kerékpárversenyen a közlekedési szabályok betartása (KRESZ) a szervezők és a résztvevők számára egyaránt kötelező! Különös tekintettel a jobbratartási kötelezettségre. A verseny részleges útvonal biztosítással, a közúti forgalom fenntartása mellett zajlik. A rendőrség és a szervezők utasításait be kell tartani!

A rajtszám átvételével a résztvevő kijelenti, hogy az eseményre edzéssekkel készült, a táv teljesítésére alkalmas egészségügyi állapotban van, szívérrendszeri megbetegedésben nem szenved.

Az eseményen minden résztvevő saját felelősségére vesz részt. Az eseménnyel összefüggő bármilyen egészségügyi károsodásért illetve balesetért, anyagi kárért, a rendező felelősséget nem vállal, kártérítésre nem kötelezhető.

A résztvevők - saját és mások testi épségének védelme érdekében – indulás előtt kötelesek ellenőrizni, hogy kerékpárjuk, sportfelszerelésük alkalmas-e a verseny teljesítésére. A szervezők jogosultak arra, hogy a nem megfelelő felszereléssel indulókat kizárják az eseményből.

A regisztráció elküldésével és/vagy a rajtszám átvételével a résztvevő hozzájárul, hogy a versenyen készült film-, és képanyagokban valamint azok reklámcélú felhasználásban szerepelhet, és ezért ellenszolgáltatást nem kér.

A résztvevők különösen ügyelnek a természet rendjére és tisztaságára.

A versenyzőknek sportszerű magatartást kell tanúsítaniuk a verseny folyamán és az azon kívüli időszakokban is.

A versenyzőknek a szervezők által számukra biztosított rajtszámokban kell versenyezniük. A számokat behajtani, azokból levágni vagy bármi más módon átalakítani nem szabad. A rajtszámoknak minden körülmények között tisztán látható módon kell viselni. Esőkabát vagy más hasonló ruhadarab viselése abban az esetben lehetséges, ha átlátszó anyagból készült, hogy biztosítsa a rajtszámok tiszta láthatóságát. A rajtszámot köteles minden versenyző a mez hátuljára a rendezőktől kapott biztosítótűvel felhelyezni.

A versenyzők nem húzhatják vagy lökhetik meg egymást vagy egy másik versenyzőt. Nem állhatnak gépjármű szélárnyékában vagy lökhetik el magukat arról, húzathatják magukat vele.

A Versenybíróság és a Szervező fenntartja a jogot a szabályok megváltoztatására speciális körülmények hatására. A szabályok esetleges megváltoztatásáról minden résztvevő a helyszínen szóbeli tájékoztatást kap.

A Mészkőember kerékpárversenyen a rajtsorrendet a nevezési sorrend határozza meg. Cserére, illetve más időpontban történő rajtoltatásra nincs lehetőség.

A rajthoz a kiírt rajtidő előtt 5 perccel köteles minden versenyző megérkezni és a rajtban a rajtbíró felszólítására elhelyezkedni.

A kiírt rajtidő minden esetben tájékoztató jellegű. A hivatalos versenyidő a rajtbíró órája által mutatott idő.

A rajtoltatás 30 másodpercenként történik. A versenyző a rajtszám átvételével tudomásul veszi, hogy a rajtból történő késés esetén nincs lehetősége új rajtidő kérésére.

Bemelegítés közben a KRESZ szabályok betartása kötelező és a már versenyben lévő kerékpárosokat nem akadályozhatják a bemelegítését végzők!

A Nevezési lap aláírásával minden versenyző elismeri, hogy elolvasta és ismeri a Versenyszabályokat és azok betartását önmagára nézve kötelezőnek tekinti.